Urnenmuur vernield

Zaterdag 24 maart 2012 is een urnenmuur van de begraafplaats van Stompetoren vernield.
Ook het monument ter nagedachtenis van verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog is zwaar beschadigd.
Een auto is er met volle vaart op ingereden omdat de bestuurster een schakelfout maakte: ze wou naar achteren maar reed naar voren.
Dwars door het toegangshek.

Het Noordhollands Dagblad maakt een filmpje van de situatie direct na de botsing.
De auto staat dan nog bekneld. De vrouw en haar man zijn er al uit gehaald. Erg geschrokken, niet erg gewond.
De foto hierboven is een screenprint van dat filmpje.

Op 27 maart ga ik kijken.
Het valt niet mee.

Aan een boom hangt een in plastic verpakte boodschap die bedoeld is om gerust te stellen.
De urnen zijn intact en opgeslagen in de kerk.
Wanneer de muur en het monument worden hersteld of herbouwd is onbekend.

Slag bij Rustenburg

Op de begraafplaats van Rustenburg stond een monument ter herdenking van de Slag bij Rustenburg.
Het is vernield, net als de urnenmuur.

Op de website van de Stichting van de Vrienden van de Stompe Toren staat het verhaal van de slag.

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog was de behoefte aan wapens en munitie voor het verzet steeds meer toegenomen. West-Friesland was in de winter 1944-1945 een bruikbaar gebied voor het droppen van wapens. Een priester-student uit de omgeving van Spanbroek had onder de verzetsnaam “de Cat” een netwerk van afwerpterreinen opgezet.
Tot deze terreinen behoorde de kleine polder Wogmeer, waar in het “rietbos van Ome Janus” stukken werden platgemaaid die door de Engelse radio met codenamen als “Martini” en “Medan” werden aangeduid.

In de nacht van 10 en 11 oktober 1944 zijn 12 verzetsmensen na zo’n dropping in de Wogmeer door verraad in een val gelopen.
Aan de voet van de dijk ontstond een hevig vuurgevecht tussen de verzetsgroep en Duitse militairen.
Gerard Veldman kwam daarbij ter plekke om, een tweede man viel gewond in handen van de Duitsers. De anderen wisten nog te vluchten naar een boerderij in de Schermer maar werden daar gevonden en direct neergeschoten. De boerderij aan de Zuidervaart, “Houtlust”, werd door de Duitsers in brand gestoken. Deze gebeurtenis staat bekend als “de slag bij Rustenburg” en was direct aanleiding om de droppings te verplaatsen naar de Wieringermeer.
(..)
De namen van de omgekomen verzetshelden zijn : Dirk de Boer DZ, Piet de Boer, Johannes de Jong, Piet Koning, Floor Niele, Johannes de Reus, Siem Spierenburg, Gerard Veldman, Jacob Wagenaar, Piet Wagenaar, Jan Walter, Rein Witteveen en Frans van der Zeijden.

Aan de zijkant van de kerk hangt een aparte herdenkingsplaat voor Dirk de Boer en Piet de Boer.
Ik heb geen idee waarom die daar hangt en waarom ze een aparte plek hebben.
Het is extra opmerkelijk omdat de zoon resp kleinzoon van deze De Boers, Ad de Boer, op 27/3/12 tegen het Noordhollands Dagblad zegt dat de namen van Dirk en Piet de Boer op de stenen stonden die nu in een puinhoop op de grond liggen.

Algemene Begraafplaats Stompetoren

De begraafplaats van Stompetoren ligt rond de Nederlands Hervormde kerk aan de Noordervaart.
Er zijn zes graven van vliegeniers uit het Gemenebest die op 16 december 1943 zijn gesneuveld.
Ook is er een urnenmuur.

Ik bezocht de begraafplaats op 25 april 2010.
Ik zag in de urnenmuur een aantal vermeldingen van mensen met de achternaam Schermerhorn. Ik besteedde daar geen bijzondere aandacht aan, omdat in de Schermer ook de plaats Schermerhorn ligt dus logisch dat hier mensen ook zo heten.
Pas later las ik (bij Wikipedia) dat in de muur de urnen van de vroegere minister-president Schermerhorn en zijn echtgenote zijn ingemetseld.
Ik ben niet teruggegaan om daarvan foto’s te maken.

Graven en urnenmuur

Van dichtbij (klik op de foto’s voor vergrotingen)

Opvallend

Eerder schreef ik elders al over dit graf

Verder vielen me op

* dit: in eerste instantie door het kunstwerk en de combinatie van strakke plantjes en seizoensgevoelige bloempjes, en daarna ook door de tekst

“Waarom?”

Ik google Bob van Leeuwen. Eerst alleen de naam, dan met data. Bob van Leeuwen als naam is zo gebruikelijk als Jan Jansen. Niet alleen in Nederland.
Mr. JAMES ROBERT “Bob” Van LEEUWEN, age 69, of Monroe, died peacefully Thursday (May 18, 2006) at his residence in Monroe surrounded by his loving family. lees ik in The Baltimore Sun van 20 mei 2006.
De Stompetoren-Bob van Leeuwen kan ik niet vinden. Hij is 55 geworden. Dat is niet oud.
Hij kan ziek zijn geworden. Of een ongeluk hebben gehad. Of (waarom) zou hij zelfmoord hebben gepleegd.
Wat het ook was, waarom zou iemand ‘waarom?’ op zijn steen hebben gezet. En wat betekent dat kunstwerk? Wás hiij kunstenaar? Was het van hem?

Ook bijzonder

Ingemetseld in de urnenmuur. En eerst denk ik: een overleden baby. Maar Tinus Kaal is 82 geworden.
Een foto van hemzelf als baby kan het niet zijn (het is in kleur). Een achterachterkleinkind dan? Waarom (die erin zetten) vraag ik op mijn beurt.
Tinus Kaal heb ik overigens wel gevonden (aangenomen dat er in deze regio niet nog een man van die generatie met die naam is geweest).
Hij was in 1973 en 1974 regisseur bij de Wognummer Operette & Musicalvereniging. Ook komt hij voor in het archief van de gemeente Alkmaar, als lid van een toneelvereniging. Je kunt die foto vergroten maar wie nou wie is staat er niet bij.

Bij het verlaten van de begraafplaats viel mijn oog op deze tekst die er al drie jaar hangt. Zouden die mensen nog steeds de kans hebben het ruimen van de bewuste graven te voorkomen (ik neem tenminste aan dat dat de bedoeling is van de oproep)? Of is de tekst gewoon vergeten?