Het Kalf

Ik wou deze begraafplaats bezoeken omdat hij katholiek was en ik verwachtte dat er daarom fraaie versieringen te fotograferen zouden zijn.
Hij bleek mooi en intiem.

Een lange oprijlaan naar de kerk met aan de zijkant in mijn ogen wat kitscherige klompen met geraniums.

En rechts naast die laan een prachtig beeld van Christus Koning.

Uit Wikipedia:
“De titel “koning” wordt in het Nieuwe Testament meermaals in verband gebracht met Jezus.[1] De term Christus Koning verwijst naar een van de drie Messiaanse functies van Jezus: Koning, Priester en Profeet. In het evangelie van Johannes zegt Jezus tegen Pontius Pilatus: “(…) ik ben koning. Met geen andere bestemming ben ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid.” (Joh. 18, 37).

Op het kruis hing boven het hoofd van Jezus het opschrift INRI, “Jezus van Nazareth, koning der Joden”. Bij zijn geboorte vroegen de drie koningen ook naar de koning der Joden. Ook op andere plaatsen wordt deze term nog vermeld.

Loop links om de kerk en daar is het gastvrij geopende hek naar de begraafplaats.

Loop ietsje omhoog en daar is de begrafplaats met in het midden een beeld van Jezus aan het kruis, met doornenkroon.

Intiem

Dit is inderdaad een mooie, intieme begraafplaats.
Hij is zo klein dat er tegenwoordig alleen mensen mogen worden begraven die in de wijk Het Kalf hebben gewoond.

Ik had me verheugd op ongestoord rondlopen en foto’s maken.
Maar achterin is iemand bezig met onderhoud.
Ik weet niet of de man een bepaald graf bijhoudt of dat hij ‘gewoon’ aan het werk is.
Maar wat hij ook doet, misschien vindt hij het respectloos dat ik daar rondloop met een camera om mijn nek en dat ik foto’s maak.
Het remt me in ieder geval behoorlijk, zodat ik me beperk tot wat algemene foto’s en ik al snel weer weg ben.

Wijze woorden

Maria Magdalena

De begraafplaats ligt achter de Maria Magdalena-kerk.
Een prachtige grote kerk (de binnenkant zag ik nog niet).

Het beeld staat hoog aan de gevel.
Lees hier meer over de kerk en de parochie.