Dierenbegraafplaats

Op een apart veld van de Begraafplaats Zandvoort is een Dierenbegraafplaats. Hij is mooi gelegen, wordt omringd door bomen en zo te zien goed onderhouden.

Hoe lang de Dierenbegraafplaats al bestaat weet ik niet.
Wel vond ik de tarieven voor 2022

Kosten begraven huisdier inclusief huurtermijn en begraafrecht;
1.1 + 2.1 klein huisdier in een nieuw graf van 70 cm x 90 cm voor 5 jaar € 266,00
1.2 +2.2 Groot huisdier in een nieuw graf van 1.20 cm x 90 cm voor 5 jaar € 399,00

2.1 Begraafrecht klein huisdier voor een periode van 5 jaar of begraven in een
algemeen graf voor een periode van 1 jaar € 104,00
2.2 Begraafrecht groot huisdier voor een periode van 5 jaar graf of begraven
In een algemeen graf voor een periode van 1 jaar € 152,00
2.3 Bijzetten van een asbus/urn met hierin de as van een
huisdier in een huisdiergraf 75,00
2.4 Begraafrecht kleiner huisdier 0,25 cm x 0,25 cm (b.v. vogel,
klein konijn e.d.) in een algemeen huisdiergraf voor een periode van 1 jaar 36,00
2.5 Verstrooien van as op de verstrooiingsplaats 36,00

2.6 Voor het begraven na 15.00 uur wordt het tarief als
bedoeld in artikel 2.1 t/m 2.5 verhoogd met: 69,00
2.7 Op zaterdag geldt voor de tarieven genoemd onder 2.1 t/m 2.5 toeslag van € 148,0

Tja, mensen moeten er niet meteen een feestje van willen maken in de namiddag of op zaterdag.

Laat wat van je horen

*