Ivins Cemetery

Ivins Cemetery is een kleine begraafplaats in de buurt van St. George, Utah.
Hij is aangelegd in 1983 en op dit moment zijn er iets meer dan 200 mensen begraven.
Er is nu al ruimte voor zeshonderd graven en daarna kunnen er nog 250 graven bij.
Dan moet het deel dat nu ’troep’ is wel goed worden opgeruimd.

Wanneer ik er op 3 mei 2014 ben, loopt er een jonge vrouw met drie erg kleine kinderen.
De oudste zal vijf, zes jaar zijn.
De kinderen zijn een beetje aan het klieren.
Vervelend, vindt de moeder die tracht ze tot de orde te roepen.
Ik vind het wel prettig want blijkbaar dringen ernst en somberheid niet erg tot de kleintjes door.

Later lopen twee vrouwen samen over de begraafplaats.
De ene wijst de ander op een aantal stenen en vertelt iets over de mensen die eronder liggen.

De meeste stenen zijn traditioneel, maar er zijn ook bijzondere bij en erg ontroerende.
Eén graf ligt helemaal alleen op een ver veld.
Er staan een hoop versierselen bij maar nog geen steen.
Een lijstje is omgevallen.
Het valt me pas op nadat ik een foto heb genomen.
Ik zet het rechtop en maak een nieuwe foto.

Laat wat van je horen

*