Sunset Vista Funeral Home and Cemetery-2

Hoe kon ik nou zeggen dat deze begraafplaats saai was!
Op 16 september 2010 keer ik er terug, min of meer toevallig. Ik was het niet van plan maar was in de buurt en had in de Yellow Pages gelezen dat er ook een Pet Cemetery was.
Daar dus maar eens naar kijken (want die had ik nog niet gezien).

Het eerste dat me opvalt -wat ook klopt met mijn vorige ervaring-: de vogels! Kwetter, kwetter en vlieg-vlieg.
Er is een man die gras sproeit en maait, ik groet vriendelijk en ga fotograferen waar ik eerder niet was.
Ook de stenen boeien me meer.
En dan: de Roadrunner! Zomaar achter de laatste stenen.
Ik probeer scherp te stellen, hij loopt ietsje verder. Ik loop ook verder en stel weer scherp. Oh! een beeld van een steen waar een duif op zit met op de achtergrond de Roadrunner.

Dan een stem: “You like taking pictures of gravestones?” En de man van het gras wijst me op een steen die aan de voor- en achterkant tekst heeft. Ik dank hem hartelijk dat hij me daarop heeft gewezen en fotografeer de steen.
Uit mijn ooghoek zie ik de Roadrunner wegrennen.

Pet Cemetery vind ik ook – daarover later meer.

Laat wat van je horen

*